1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan Medixine, Y-tunnus 0979901-5 (”Medixine”) tuottamaan Medixine Online –palveluun.

Palvelua käyttävät organisaatiot tarjoavat Medixine Online –palvelun avulla ammattilaiskäyttäjilleen mahdollisuuden viestiä video, chat ja viestinnän avulla asiakkaidensa kanssa.

2 Määritelmät

Ammattilaiskäyttäjä tarkoittaa Tilaajan puolesta toimivaa Käyttäjää.

Asiakaskäyttäjä tarkoittaa Tilaajan asiakkaana toimivaa Käyttäjää.

Käyttäjä tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä ja sitä käyttävää henkilöä.

Palvelu tarkoittaa kohteena olevaa Medixine Online -ohjelmistopalvelua.

Tilaaja tarkoittaa Palvelun tilannutta organisaatiota.

3 Pääsy Palveluun

Käyttäjän hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, Medixine antaa Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua Tilaajan kanssa sovittuun käyttöön.

4 Tunnistautuminen

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista. Käyttäjien tunnisteet ovat aina henkilökohtaiset.

Asiakaskäyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella).

Ammattilaiskäyttäjä tunnistautuu Tilaajan Ammattilaiskäyttäjälle valitseman tunnistamistavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa tunnisteidensa turvallisesta säilytyksestä ja siitä, että kukaan muu kuin Käyttäjä ei voi kirjautua Palveluun näitä tunnisteita käyttäen. Käyttäjä sitoutuu aina kirjautumaan ulos Palvelusta, jossa hän asioi tunnistautuneena. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tunnisteiden joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnisteen väärinkäytöstä Tilaajalle tai Medixine:lle.

5 Käyttöympäristövaatimukset

Palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin) eivät kuulu Medixine:n Palveluun. Palvelun käyttöympäristövaatimukset on kuvattu dokumentissa ”Medixine Online – Käyttöympäristövaatimukset”.

Käyttäjä vastaa Tilaajan kanssa sovitulla tavalla tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista sekä käyttämiensä laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuudesta.

6 Palveluun syötettävät tiedot

Palvelun tietyt osiot mahdollistavat tietojen syöttämisen Palveluun. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia.

Palvelu voi sisältää yhteyksiä tai linkkejä Palvelun yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien osapuolten omistamille tai operoimille sivuille ja sähköisiin palveluihin. Palvelu voi myös sisältää kolmansien osapuolten sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Medixine ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöstä, linkeistä, tuotteista tai palveluista.

7 Tietosuoja ja henkilötiedot

Palvelussa Tilaaja on rekisterinpitäjä omien Käyttäjiensä osalta ja Medixine näiden rekisterien henkilötietojen käsittelijä.

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä on hyväksynyt henkilötietojen käsittelyn.

Tilaaja kerää Käyttäjältä häneen Palveluun syöttämiään henkilötietoja ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (Tilaajan rekisteri). Tietojen käsittelyyn, yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Tilaajan tietosuojaselostetta sekä Medixine yksityisyydensuojakäytäntöä, joka kuvattu dokumentissa Medixine – Yksityisyydensuojakäytäntö.

Tilaajan tiedot ovat osa Medixine asiakasrekisteriä.

8 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluun ja kaikkeen Palvelussa olevaan Medixine:n materiaaliin kuuluvat Medixine:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelussa olevaan Tilaajana materiaaliin kuuluvat Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjälle ei synny tai siirry mitään immateriaalioikeuksia Palvelun käytön kautta tai toimittamalla materiaalia Palveluun. Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun rajoittuu henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa yleisön saataviin Medixine:n sisältöjä osaksikaan ilman Medixine:n kirjallista lupaa.

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

9 Palvelun tuottaminen ja vastuut

Palvelun tuottaa Medixine Tilaajille ja heidän Käyttäjilleen.

Medixine tuottaa osittain Palvelun sisällön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Medixine:n yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas osapuoli.

Medixine:llä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Medixine:llä on oikeus muuttaa Palvelua milloin vain ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjille. Medixine pyrkii kuitenkin ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Muutoksista ilmoittamiseksi katsotaan siitä ilmoittaminen Palvelun etusivulla.

Medixine:llä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö osittain, kokonaan tai tietyn Käyttäjän osalta. Medixine pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Medixine pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

Medixine ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. Medixine ei ole vastuussa Palvelussa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, kattavuudesta tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tai sen kautta toimitetusta sisällöstä tai muista tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista.

Medixine ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Palveluun toimitetun informaation muutoksista tai katoamisesta, Palvelun käytön keskeytyksistä tai häiriöistä.

10 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

11 Yhteydenotot

Jos sinulla on käyttöehtoihin liittyviä kommentteja tai kysyttävää, joihin emme ole vastanneet riittävän perusteellisesti, ota yhteyttä Tilaajaan, jonka asiakas olet tai meihin.

Medixine yhteystiedot:

Puh. +358 9 4520020

online@medixine.com

https://www.medixine.fi

12 Käyttöehtojen muutokset

Näitä käyttöehtoja voidaan päivittää tai muuttaa. Jos teemme muutoksia käyttöehtoihin, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin käyttöehtoja on viimeksi päivitetty. Mikäli teemme ehtoihin olennaisia muutoksia, saatamme tiedotta sinua tästä myös muilla tavoin esimerkiksi joko lisäämällä näkyvän tiedotteen muutoksista ennen muutosten tekemistä, tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.

Jatkamalla Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, Käyttäjä hyväksyy muutetut käyttöehdot.

Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 9.4.2020